Metallirakentamisen tutkimuskeskus

Esittely

Yhteistyö Seinäjoen yliopistokeskuksen kanssa

Seinäjoen yliopistokeskuksen (USC) toiminta painottuu tutkimukseen ja kehittämistyöhön, jota tehdään 20 professorin johdolla innovatiivisessa EPANET verkostossa. Tutkimustyö painottuu soveltavaan tutkimukseen. Se tukee yrityselämän ja yhteiskunnan ongelmien ratkaisua sekä aktiivista kehittämistyötä.

www.ucs.fi
www.epky.fi/epanet

Yliopistokeskus edistää myös tieteellistä jatko-opiskelua ja tutkijavalmiuksien vahvistumista. Tutkimustyö on monirahoitteista, rahoittajina on alueellisia kehittäjäorganisaatioita ja yrityksiä. Tutkimustyö ja sen rahoitus ovat yhä kansainvälisempää. Yhteistyöyliopistoja on etenkin Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Tutkimushankkeita toteutetaan tyypillisesti monen yliopiston yhteishankkeena.

Metallirakentamisen tutkimuskeskuksen toiminnan Seinäjoella rahoittavat Etelä-Pohjanmaan Liitto (EAKR), Seinäjoen seudun kunnat ja yritykset. Kokeellinen tutkimus Seinäjoella toteutetaan yhteistyössä SeAMK:n laboratorioiden kanssa.