Metallirakentamisen tutkimuskeskus

Aiemmat tutkimukset

Metallilevyjen leikkauskestävyys tulipalossa

Metallilevyjen leikkauskestävyys tulipalossa (13179726744c2b94aec9e34c1fb03d65be4dd8296d.jpg)

Metallikennojen ja hattupalkkien uumat tulipalossa ovat esimerkkejä tilanteista, joissa leikkausrasitettu metallilevy on kuumassa, epätasaisessa lämpötilassa. Mikäli uuman lämpötila on tasainen, kirjallisuudesta löytyy kokeellisia tuloksia ja teorioita leikkauskestävyyden laskemiseen. Epätasaisen lämpötilan vaikutusta ei sen sijaan ole tutkittu aiemmin.

Tutkimus koostuu metallilevyjen numeerisista analyyseista erilaisissa epätasaisissa lämpötilajakautumissa. Numeerisen mallin luotettavuus tarkistetaan vertaamalla sen antamia tuloksia kuumassa tasaisessa lämpötilassa kirjallisuudesta löytyviin koetuloksiin.

Ohuen levyn leikkauskestävyys koostuu kolmesta osasta: leikkauslommahdus, vetokenttä ja ympäröivien rakenteiden osuus. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään leikkauslommahduskestävyyteen (lisensiaatintutkimus), toisessa vaiheessa myös vetokentän kestävyys otetaan huomioon (väitöskirja) ja lopuksi tutkitaan ympäröivien rakenteiden eli laippojen ja jäykisteiden vaikutusta. Tavoitteena on kehittää laskentamenetelmät kaikkien kolmen osuuden laskemiseen.

Lisensiaatin tutkielma: Shear Buckling Resistance of Thin Metal Plate at Non-Uniform Elevated Temperatures

Väitöskirja: Shear Resistance of Thin Metal Plate at Non-Uniform Elevated Temperatures

Yhteyshenkilöt: Mikko Salminen Markku Kauriala Oy, Markku Heinisuo markku.heinisuo@tut.fi