Metallirakentamisen tutkimuskeskus

Julkaisut

Opinnäytetyöt

Tohtorin väitöskirjat

Mela, K. 2013. Mixed Variable Formulations for Truss Topology Optimization. 132 s.

Salminen, M. 2012. Shear Resistance of Thin Metal Plate at Non-Uniform Elevated Temperatures. 176 s.

Bzdawka, K. 2012. Optimization of Office Building Frame with Semi-Rigid Joints in Normal and Fire Conditions. 149 s.

Haapio, J. 2012. Feature-Based Costing Method for Skeletal Steel Structures based on the Process Approach. 99 s. + 27 liites.

Lisensiaatin tutkimukset

Pada, D. 2011. Teräsrungon käyttäytyminen hiipuvassa palossa. 121 s. (englanniksi)

Salminen, M. 2010. Ohuen metallilevyn leikkauslommahduskestävyys korkeissa epätasaisissa lämpötiloissa. 132 s. (englanniksi)

Diplomityöt

Salmenaho, T. 2015. Automaattisen pysäköintilaitoksen rungon mitoitus. 25 s. +85 liites.

Pihlasvaara, A. 2015. Sivusiirtyvän liittopilarikehän kestävyystarkastelut erí laskentamenetelmillä. 61 s. + 18 liites.

Partanen, M. 2014. Toiminnallisen palomitoituksen hyödyntäminen yrityksen omaisuusvahinkoriskin arvioinnissa. 100 s. + 2 liites.

Haakana, Ä. 2014. Korkealujuusteräksisten putkiristikoiden puolijäykät liitokset ja tasossa nurjahtaminen. 94 s. + 67 liites. (englanniksi)

Diez Albero, J. A. 2014. Structural analysis of welded tubular trusses in fire. 68 s. (englanniksi)

Lehtimäki, V. 2014. Teräsprofiilien laskentapohja. 129 s. + 7 liites.

Pönni, H. 2014. Jatkuvan teräsristikon käyttö monikerroksisessa kauppakeskusrungossa. 101 s. + 15 liites. (englanniksi)

Jokinen, T. 2013. Seinää vasten olevat liittopilarit tulipalossa. 66 s + 53 liites.

Tapiola, A. 2013. Teräsrakenteiden toteuttamisen vaatimukset standardin EN 1090 mukaan. 68 s. + 4 liites.

Tiainen, T. 2013. Pyöreän teräksisen kattokehän optimointi parveilualgoritmilla. 63 s.

Penttilä, A-J. 2013. Teräsohutlevystä valmistettavien kaarihallien suunnittelu. 58 s. + 30 liites.

Hokkanen, S. 2012. Saumateräksen ankkurointi WQ-reunapalkkiin. 61 s. + 24 liites.

Lehtimäki, E. 2012. Epälineaarinen rakenneanalyysi toiminnallisessa palossa - suunnitteluohjelmien yhteensovittaminen. 73 s. (englanniksi)

Rueda Romero, E. 2010. Finite Element Simulation of a Bolted Steel Joint in Fire Using ABAQUS Program. 73 s.

Ojala, A. 2010. Jatketun päätylevyliitoksen mallinnus huoneenlämmössä ja tulipalossa. 52 s. + 2 liites. (englanniksi)

Jutila, H. 2010. Sinkkikerroksen vaikutus teräslevyn emissiviteettiin tulipalossa. 68 s. + 18 liites.

Saari, S. 2010. Eurokoodien soveltuvuus suomalaisten ydinvoimalaitosten maanjäristyssuunnitteluun. 105 s. + 18 liites.

Lepikonmäki, L. 2009. Puuhallien jäykistysjärjestelmien vertailu. 47 s. + 108 liites.

Hakola, V. 2008. Liittorakenteisen välipohjan lohkoasennustekniikka. 81 s. + 3 liites.

Kuoppala, A. 2008. Kuitubetonin materiaalimalli korkeissa lämpötiloissa. 73 s.

Heikkilä, S. 2008. Lohenpyrstöprofiilin toiminta liittolaatan valutilanteessa. 84 s. + 12 liites.

Laine, V. 2008. Teräsrungon liitosten jouston huomioon ottaminen integroidussa suunnittelujärjestelmässä. 104 s. + 20 liites.

Hömmö, E. 2008. Liitoksen suunnitteluohje liittopilarin ja WQ-palkin konsoliliitokselle. 117 s. (englanniksi; Design methods for console joint of the composite column and WQ-beam)

Hyvärinen, T. 2008. Teräksen lämpötilat laskennallisessa tulipalossa. 118 s. + 39 liites.

Lahdenmaa, J. 2007. Kuitubetonin käyttö liittopilarissa, valmistus ja kuitubetonin ominaisuudet.

Kuivasniemi, P. 2007. Teräsholkki maanvaraisessa perustuksessa. 153 s. + 44 liites.

Mäkinen, P. 2006. Korkealujuus- ja palonkestävien terästen käyttö talonrakentamisessa. 132 s.

Kukkonen, J. 2005. Kylmämuovattujen teräsrakenteiden lujuuslaskenta integroidussa järjestelmässä. 158 s. + 4 liites.

Alaluusua, J. 2005. Tuotemallin hyödyntäminen levyrakenteiden valmistuksessa. Oulun yliopisto. 114 s. + 45 liites.

Kandidaatintyöt

Partanen, M. 2012. Sprinklaus. 80 s.

Pihlasvaara, A. 2012. Putkiristikon statiikka ottaen huomioon liitosten jäykkyys. 33 s.

Lehtimäki, V. 2011. Teräsprofiilien Excel-laskentapohja. 41 s. + 23 liites.

Keto, J. 2011. Teräsrunkoisen hallin ja väsytyskuormitetun ratapalkin mitoitus. 8 s. + 28 liites.

Jokinen, T. 2010. Teräspilarien ja -palkkien välisten nivelellisten liitosten leikkauskestävyyksien ja kustannusten vertailu. 26 s. + 8 liites.

Lehtimäki, E. 2009. Peruspulttiliitoksen jouston huomioon ottavan laskentamallin muodostaminen ohjelmallisesti liitoksen tietomallista. 47 s. + 11 liites.

Ojala, A. 2008. Sprinklauksen vaikutus teräsputken lämpötilaan tulipalossa. 39 s. + 4 liites.