Metallirakentamisen tutkimuskeskus

Julkaisut

Julkaisut ennen 2004

Heinisuo M., Tietotekniset sovellutukset teräsrunkojen suunnittelussa, Teräsrakenne 3, 2003, pp. 38–40 (in Finnish)

Heinisuo M., Jalava T., Rakennusten elinkaarikustannusten laskenta, Rakennustekniikka 1, 2002, pp. 48–55 (in Finnish)

Heinisuo M., Elinkaarikustannusten hallinta rakennesuunnittelussa, Lectures in RIL Kurssi 7.5.2002, Tampere, 6.1.2003, Vantaa (in Finnish)

Heinisuo M., Conversion of prEN 1993-1-3 to EN 1993-1-3, Teräsrakentamisen tutkimus- ja kehityspäivät 13-14.6.2002 Mikkeli, 2002

Heinisuo M., Liitosmitoitusohjelmista, Teräsrakentamisen tutkimus- ja kehityspäivät 13.–14.6.2002 Mikkeli, 2002 (in Finnish)

Heinisuo M. (2001). “Product Modelling of Steel Structures for Data Exchange between Organisations”, 9th Nordic Steel Construction Conference, Helsinki, Finland, 18-20 June, Eds. Mäkeläinen P., Kesti J., Jutila A., Kaitila O., pp. 41-53

Heinisuo M., JOINT- teräsrungon liitosten mitoitusohjelman kehitystyö, Teräsrakentamisen tutkimus- ja kehityspäivät 18.–19.1.2000, Helsingin teknillinen korkeakoulu, Espoo, 2000 (in Finnish)

Heinisuo M., Karstila K., FinnST-1, kansainvälinen standardi teräsrakenteiden tuotetietojen siirtoon, Teräsrakentamisen tutkimus- ja kehityspäivät 18.–19.1.2000, Helsingin teknillinen korkeakoulu, Espoo, 2000 (in Finnish)

Heinisuo M., Karstila K., Pehrsson R., Product modelling and data exchange for constructional steelwork, Proceedings of CIT2000- The CIB-W78, IABSE, EG-SEA-AI International Conference on Construction Information Technology, Reykjavik, Iceland, 28-30 June, 2000, Gudnason G. (Ed), Iceland Building Research Institute, IBRI, 2000, pp. 448-456

Haapio J., Heinisuo M., Rautakorpi J., Teräsrunkojen kustannusmalli FSTCOST, Teräsrakentamisen tutkimus- ja kehityspäivät 18.–19.1.2000, Helsingin teknillinen korkeakoulu, Espoo, 2000 (in Finnish)

Heinisuo M., Kytömäki R., Laurila M., Uusi analyysimalli naulalevyrakenteille integroidussa CAD-systeemissä, Proceedings of the Finnish Mechanics Days, Tampere University of Technology, 26.5.2000, Tampere (in Finnish)

Heinisuo M., Rautakorpi J., Haapio J. (1999). Cost Estimation of Steel Structures in FST-EXPERT System, Artificial Intelligence in Engineering, Information Technology for Design, Manufacturing, Maintenance, and Monitoring, Borkowski A. (Ed), Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, pp. 223-224.

Heinisuo M., Hyvärinen J., Salonen M., Product model for structural analysis of steel frames, Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 32, Nrot 1-2, 1999, s. 4-24 PDF

Heinisuo M., Karstila K., Interoperability Adapter for IFC and CIMsteel – FinnST-1/IAI ST-1 Projects, Artificial Intelligence in Engineering,  Information Technology for Design, Manufacturing, Maintenance, and Monitoring, Borkowski A. (Ed), Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 1999, pp. 217-222

Heinisuo M., Karstila K., Teräsrakentamisen tuotetietojen tiedonsiirtostandardit ja niiden soveltaminen, Teräsrakenne 4, 1999, pp. 37-38 (in Finnish)

Heinisuo M., Jenu M., Expert Systems for Design of Steel Structures, Part 5, FST-EXPERT, Preliminary Program Documentation, Report 20, Tampere University of Technology, Department of Civil Engineering, Structural Mechanics, Tampere, 1998

Salonen M., Rautakorpi J., Heinisuo M., (1998). Proposal for 4.5 Dimensional Design via Product Models and Expert System. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1454, Subseries on Lecture Notes in Computer Science, Ian Smith (Ed.), Artificial Intelligence in Structural Engineering, Information Technology for Design, Colloboration, Maintenance, and Monitoring, Springer-Verlag, Berlin, pp. 464-468.

Salonen M., Rautakorpi J., Heinisuo M., Neljä ja puoliolutteinen suunnittelu, Teräsrakenteiden neljännet tutkimus- ja kehityspäivät, Lappenrannan teknillinen korkeakoulu, Lappeenranta, Finland, 25.–26.8.1998 (in Finnish)

Heinisuo M., Rautakorpi J. (1998). Teräsrungon rakenneanalyysin tuotemallin generointi geometrian tuote-mallista, Report 25, Tampere University of Technology, Department of Civil Engineering, Structural Me-chanics, Tampere (in Finnish).

Heinisuo M., Talonrakennus ja tietotekniikka, Rakennustekniikka 5, 1997, pp. 42–45 (in Finnish)

Heinisuo M., Product Models for the Data Transferring in Building Projects, Application Steel Structures, Proceedings of the 7th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE-VII), 19-21 August, 1997, Seoul, Korea

Seppänen M., Luoma J., Heinisuo M., Metsästä Taloiksi, Esiselvitys oliopohjaisesta puurakennusjärjestelmän tuote- ja prosessimallista teolliseen pientalotuotantoon, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto, Rakennussuunnittelun laitos, Tampere, 1997 (in Finnish)

Heinisuo M., Product model for the analysis of skeletal structures, Teräsrakenteiden kolmannet tutkimus- ja kehityspäivät, Oulun Yliopisto, Oulu, Finland, 16.–17.1.1997

Heinisuo M., (Ed.) Applications of Artificial Intelligence in Structural Engineering -IV, Report 22, Structural Mechanics, Department of Civil Engineering, Tampere University of Technology, Tampere, Finland, 1997

Heinisuo M., Hyvärinen J., Jenu M., Expert system for the choosing of structural steel joints, a prototype, Teräsrakenteiden kolmannet tutkimus- ja kehityspäivät, Oulun Yliopisto, Oulu, Finland, 16.-17.1.1997

Heinisuo M., Hyvärinen J., Lindholm P., Saikkonen M. Engineering basis: Top-hat beam to column connection, Teräsrakenteiden kolmannet tutkimus- ja kehityspäivät, Oulun Yliopisto, Oulu, Finland, 16.–17.1.1997

Heinisuo M., Jenu M., Knowledge Based Tool of Steel Structures Including Economical and Structural Aspects, Computers in the Practice of Building and Civil Engineering, Worldwide ECCE Symposium, Fellmanni Institute, Lahti, Finland, September 3-5, 1997, pp. 136-140

Heinisuo M., Järvinen V., Seppänen L., Graafista statiikkaa tietokoneilla, Maarian kirkkosillan kantavuuslaskelmat, Rakennustekniikka, 1996 (in Finnish)

Heinisuo M., Hyvärinen J., Elementit ja solmut teräsrungon tuotemallissa, Rakenteiden mekaniikka, Vol 29, No2, 1996, pp.3-18 (in Finnish) PDF

Heinisuo M., Hyvärinen J., Knowledge based approach to the design of structural steel joints, Information Processing in Civil and Structural Engineering Design, B. Kumar (Editor), CIVIL-COMP Ltd, Edinburgh, Scotland, 1996, pp. 75-83

Heinisuo M., Product model applications in structural steel design, Teräsrakenteiden tutkimus- ja kehityspäivät, 11.-12.1.1996, Tampere Talo, Tampere

Heinisuo M., Product model for structural analysis of skeleton, Nordic Association for Computational Mechanics, Ninth Nordic Seminar on Computational Mechanics, Ed. L. Damkilde, Technical University of Denmark, October 25-26, 1996, pp. 25-28

Heinisuo M., Pitkien jäännevälien puukannatin liimaten, Puumies 7, 1995, 29 (in Finnish)

Heinisuo M., Liukkonen V.-P., Tuomala M., New beam element including distortion, Nordic Steel Construction Conference 95, Malmö, Sweden, June 19-21, Swedish Institute of Steel Construction, Publication 150, Vol I, 1995, pp. 65-72.

Heinisuo M., Hyvärinen J., Expert systems for design of steel structures, Part 4: Kirjallisuuskatsaus keinoälysovellutuksiin teräsrakenteiden suunnittelussa, Report 18, Structural Mechanics, Department of Civil Engineering, Tampere University of Technology, Tampere, Finland, 1995 (in Finnish)

Heinisuo M., Hyvärinen J., Hierarchical aggregation form of steel skeleton, Product and Process Modelling in the Building Industry, Ed. R.J. Scherer, A.A. Balkema, Rotterdam, 1995, pp. 147-154

Heinisuo M., Hyvärinen J., Expert systems for design of steel structures, Proceedings of the 2nd Workshop of the European Group for Structural Engineering Applications of Artificial Intelligence (EG-SEA-AI), Ed.s Lazzarri M., Salvaneschi P., ISMES, Bergamo, Italy, March 18, 1995 PDF

Heinisuo M., Hyvärinen J., Steel joint analysis using product model, NSCM VIII, 8th Nordic Seminar on Computational Mechanics, November 16-18, 1995, Publication 95:15, Department of Structural Mechanics, Chalmers University of technology, Göteborg, Sweden, A5, pp. 5-8

Heinisuo M., Renkonen I., Kehien mitoitus ohjeen B7 ja esistandardin EC3 mukaan, Rakennustekniikka 5/95 (in Finnish)

Heinisuo M., Hyvärinen J., Steel joint analysis using product model, NSCM VIII, 8th Nordic Seminar on Computational Mechanics, November 16-18, 1995, Publication 95:15, Department of Structural Mechanics, Chalmers University of technology, Göteborg, Sweden, A5, pp. 5-8

Heinisuo M., Teräsrungon kustannuksista, Teräsrakenne 4, 1995 (in Finnish)

Heinisuo M., TTKK-IV-vaiheen puuseinät, Puumies 9, 1995 (in Finnish)

Heinisuo M., Hyvärinen J., Expert systems for the design of steel structures, Proceedings of the 1st Workshop of the European Group for Structural Engineering Applications of Artificial Intelligence (EG-SEA-AI), Ed. Ian F.C Smith, EPFL, Lausanne, Switzerland, March 21-22, 1994, pp. 402

Heinisuo M., Expert systems for design of steel structures, Part 1: Introductionary report, Report 14, Structural Mechanics, Department of Civil Engineering, Tampere University of Technology, Tampere, Finland, 1994 (in Finnish)

Heinisuo M., Recursive modelling of steel skeletons, Rakenteiden Mekaniikka, Vol 27, No3, 1994, pp.3-21 PDF

Heinisuo M., Expert systems for design of steel structures, Part 3: Expert rules for design of bars and joints, Report 16, Structural Mechanics, Department of Civil Engineering, Tampere University of Technology, Tampere, Finland, 1994

Heinisuo M., Malmi S., Product development of a Sandwich panel, structural mechanics, Proceedings of the 5th Finnish Mechanics Days, May 26-27, Jyväskylä, Finland, 1994, pp. 29-36

Heinisuo M., Teräsrungon lujuuslaskenta tuotemalliympäristössä, Teräsrakenteiden tutkimuspäivät, VTT, Espoo 29.-30.11.1994 (in Finnish)

Heinisuo M., Laurila M., Expert System for the Design and Fabrication of Tubular Structures, Tubular Structures V, Proceedings of the Fifth International Symposium, Nottingham, United Kingdom, 25-27 August 1993, Eds. M.G. Coutie, G.Davies, E & FN SPON, 1993, pp. 282-289

Heinisuo M., Lineaarisesti muuttuvalla normaalivoimalla kuormitetun sauvan nurjahdus, Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 26, No 4, 1993, pp. 25-37 (in Finnish) PDF

Heinisuo M., Naulalevyrakenteiden suunnittelu, Puurakentaminen Tekniikka ja arkkitehtuuri, Osa II: Puurakenteiden suunnittelu-arkkitehtuuri, rakenteet, RIL K162-1993, pp. 97-122 (in Finnish)

Häkkinen M., Malmi S., Heinisuo M., Hiekkanen I., Tiainen T., Composer-levyn lujuustarkastelu ja pitkäaikaiskestävyys, Tutkimusraportti 1993, TTKK (in Finnish)

Heinisuo M., Teräsrakennerungon CAD-suunnitteluohjelma, Rakennustekniikka, 1992 (in Finnish)

Mikkola M., Heinisuo M., Pynnönen J., Käytännön näkökohtia tietotekniikan hyödyntämisestä suunnittelun ja valmistuksen integraatiossa, Rakennusinsinööripäivät 1992, RIL K154-1992, pp. 97-106 (in Finnish)

Heinisuo M., Tropiclandia, Suomen suurin kylpylä, allasosaston teräsrunko, Teräsrakenne 1, 1992 (in Finnish)

Heinisuo M., Kytömäki R., Naulalevyillä koottu kaksipaarteinen vaarnapalkki, Rakennustekniikka 5-6, 1991 (in Finnish)

Heinisuo M., Möttönen A., Paloniemi T., Nevalainen P., Automatic design of steel frames in a CAD-system, Proceedings of the 4th Finnish Mechanics days, June 5-6, 1991, Lappenranta, Finland

Heinisuo M. (1989). Exact finite element method for layered beams, Tampere University of Technology, Publications 56, Tampere.

Heinisuo M., Aalto A., Miettinen A., Dynamic analysis of layered beams by exact finite element analysis, Post-Congress Report of the 13th IABSE Congress in Helsinki 1988, Poster session P7, Computer Aided Engineering, pp. 252-253, Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä, 1989 PDF

Heinisuo M., Exact finite element method for layered beams, Tampere University of Technology, Publications 56, Tampere, 1989

Heinisuo M., Malmi S., Miettinen A., Dynamic Analysis of Layered Beams, CIVIL-COMP 89, September 1989, London

Heinisuo M., Malmi S., Miettinen A., Transient Dynamic Analysis of Layered Beams by Exact Finite Element Method, Fifth Int. Sym. on Num. Method in Engineering, Poster Session, Lausanne 11-15 September, 1989

Heinisuo M., Miettinen K.A., Linear contact between plates and unilateral elastic supports, Mechanics of Structures and Machines, 17(3), 385-414, (1989)

Heinisuo M., Poimulevykaton ja teräskehän yhteisvaikutus hallin vaakavoimille, Teräsrakenne 1, 1989 (in Finnish)

Heinisuo M., Laattojen tuennasta, Rakennustekniikka 5, 1988, s.287-292 (in Finnish)

Heinisuo M., Aalto A., Stiffening of Steel Skeletons Using Diaphragms, Department of Civil Engineering, Structural Engineering Laboratory, Research Report 136, Tampere University of Technology, Tampere, 2006

Heinisuo M., An exact finite element technique for layered beams, Computers & Structures Vol 30. No. 3. pp. 615-622, (1988) PDF

Heinisuo M., Lepistö M., Ratkaisualgoritmien vertailuja lineaarisen komplementaarisen tehtävän ratkaisussa, III Suomen Mekaniikapäivien esitelmät, Matti A. Ranta (ed.) Helsinki University of Technology, Finland 2.-3.6.1988, s. 85-95 (in Finnish) PDF

Heinisuo M., Malmi S., Möttönen A., Exact finite element method for Sandwich beams, Composite Structures 4, Fourth Int. Conf. on Composite Structures, 27-29 July, 1987, Paisley, Scotland, Vol 1 (I.H.Marshall ed.) pp. 1.536-1.554 PDF

Heinisuo M., Stiffness of elastic structures with unilateral supports, Rakenteiden Mekaniikka, Vol 20, No 1, 1987, s.3-11 PDF

Heinisuo M., Kaksipaarteisen Sandwich-palkin tarkka jäykkyysmatriisi tasotaivutuksessa, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennusstatiikka, Raportti No 9, 1986, s. 62 (in Finnish)

Heinisuo M., Teräsbetonipalkin mitoitus kaksitavoitteisena optimointitehtävänä, Rakenteiden Mekaniikka Vol. 19, No 1, 1986 s. 3-13 (in Finnish) PDF

Heinisuo M., Miettinen A., Interaction between the bottom of cylindrical tank and soil, NUMOG II, Numerical Models in Geomechanics, Eds. G.N. Pande, W.F. Van Impe, M. Jackson & Son Ltd., Redruth, England, 1986, pp. 459-464 PDF

Heinisuo M., On the distribution of the horizontal loading due to earthquake and extreme wind in prefabricated low-rise wooden buildings, VTT Symposium 72, Industrial Planning Engineering and Construction under Extreme Circumtances, VIII Int. Symp. May 19-23, 1986, 6p.

Heinisuo M., Paksukuorisen kaksipaarteisen Sandwich-palkin tarkka jäykkyysmatriisi tasotaivutuksessa, Rakennustekniikka 4, 1986, s. 283-288 (in Finnish) PDF

Heinisuo M., Raiskila M., Teräspilarin ja betonianturan liitos, Teräsrakenne 4, 1986, s.30-34 (in Finnish) PDF

Heinisuo M., Miettinen A., Laatan ja vetoakestämättömien viivamaisten tukien kitkaton kosketus, II Suomen Mekaniikkapäivien esitelmät, Toim. Antti Pramila, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, Teknillinen Mekaniikka 2.-3.9.1985, Raportti No 29 (in Finnish) PDF

Heinisuo M., Symmetrisen t-liitoksen statiikka, Teräsrakenne No 1, 1985, s.36-39 (in Finnish) PDF

Heinisuo M., Vaakakuormituksen jakautuminen levyseinille matalissa rakennuksissa, Rakennusteollisuus No 1, 1985, s.26-29 (in Finnish) PDF

Heinisuo M., Kimmoisalla alustalla olevan palkin ratkaisusta, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennusstatiikka, Raportti No 7, Tampere, 1984, s.63 (in Finnish)

Heinisuo M., Vipuvoiman arviointi pulttiliitoksessa, Osa 1 teoria, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennusstatiikka, Raportti No 6, Tampere, 1984, s.6 (in Finnish)

Heinisuo M., Vipuvoiman arviointi pulttiliitoksessa, Osa 2 teorian testaus, Tampereen taknillinen korkeakoulu, Rakennusstatiikka, Raportti No 8, Tampere, 1984, s.28 (in Finnish)

Heinisuo M., Yksinkertainen palkki jäykällä epätasaisella alustalla, Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 17, No 1, 1984, s. 1-16 (in Finnish) PDF

Heinisuo M., Kosketusprobleeman analyyttinen ratkaiseminen, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennusstatiikka, Raportti No 5, Tampere, 1983 (in Finnish)

Parland H., Heinisuo M., Koivula R., On the problem of bending and compression of masonry structures, Sixth International Brick Masonry Conference,Rome, 16th-19th May, 1982 PDF

Heinisuo M., Vetoakestämättömästi tuetun kimmoisen pilarin nurjahdus, I Suomen Mekaniikkapäivien esitelmät, Antti Pramila (toim.), Oulun Yliopisto, Konetekniikan osasto, Raportti No 33, Oulu, 1982 (in Finnish) PDF

Heinisuo M., Rakenteen rajakuormitusta koskeva alarajalause ja sen soveltaminen, Rakenteiden Mekaniikka Vol. 14, No 2, 1981, s. 17-37 (in Finnish) PDF

Parland H., Mikkola M., Heinisuo M., Plate action and membrane action in structural units of ferrocement, prestressed concrete and reinforced concrete, The IASS Symposium 9-14 June, Oulu, 1980

Heinisuo, M. (1979), Jähmeän leimasimen likiratkaisu, Rakenteiden Mekaniikka, Vol 12, No 4, 24-32 (in Finnish). PDF

Parland H., Ylinen K., Heinisuo M., Poimu- ja kotelorakenteiden levy- ja laattatila, osa 2 Väännetyt avoprofiiliset rakenteet, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Raportti no 2, 1978 (in Finnish)