Metallirakentamisen tutkimuskeskus

Aiemmat tutkimukset

Liittopilareiden kestävyys osittaisessa palokuormassa

Timon dippa (Timo_dippa_nettiin.png)

Maailmalla on paljon tietoa liittopilarien käyttäytymisestä tulipalossa, ja niille on olemassa hyviä mitoitusohjeita. Suurimassa osassa tutkimuksia palon on kuitenkin oletettu vaikuttavan samalla tavalla jokaiseen pilarin sivuun, mutta todellisuudessa iso osa liittopilareista sijaitsee joko rakennuksen nurkassa, seinän vieressä tai osittain sen sisässä. Seinänvieruspilareissa tulipalo lämmittää suoraan vain osaa pilarin sivuista, jolloin pilari lämpenee ja laajenee eri tavalla, kuin keskellä huonetta sijaitseva pilari, millä on liittopilarin kantavuuden kannalta sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia.

Diplomityö: Seinää vasten olevat liittopilarit tulipalossa

Yhteyshenkilö: timo.jokinen@tut.fi